Här är finalisterna i eHealth Award

24 företag deltog i eHealth Award. Här är de tre finalisterna.

För första gången genomförde i år Sahlgrenska Science Park, Vitalis, Nordic Connected Health Star Track och Cerner Sverige initiativet ”eHealth Award 2017”. En utmärkelse baserad på regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, med mål att uppmärksamma alla de fantastiska digitala innovationer inom hälsa som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Juryn har väljt ut tre finalister, under invigningen av Vitalis konferensen 25 april kommer vinnaren kåras och priset delas ut av Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström.

– Gemensamt för finalisterna är att de alla har innovativa lösningar och produkter med stor marknadspotential , dessutomn har utvecklingen skedd i samråd med slutanvändaren, sier Emma Spak, jurymedlem och Ordförande i Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Sveriges Läkarforbund.

Vision e-hälsa 2025
Regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025” talar för att Sverige är i behov av innovation och mer teknologi inom eHälsa för att kunna leverera förstklassig vård och möta förväntningar och hänga med i samhällsutvecklingen i stort. Utmaningar så som en föränderlig demografi, brist i koordination och interoperabilitet mellan vårdgivare, samt en ojämn fördelning av resurser, kan förbättras genom eHälsolösningar.

Med eHealth Award ville de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa, och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

– Digitala tjänster kommer inte ersätta traditionella vårdformer, men bra tjänster kan förbättra såväl arbetsmiljö som kvalité och patientsäkerhet. Därför är det viktigt att lyfta fram goda exempel så de kan börja användas så snabbt som möjligt, säger Martin Andreasson, jurymedlem och Regionråd i Västra Götalandsregionen.

Här är de tre finalisterna
Coala Life:
Coala Life är ett medicintekniskt företag inriktat på hjärtdiagnostik och mobil hälsa. Företaget har utvecklat Coala Heart Monitor, en patenterad teknologi och en kommersiell lösning för distansövervakning och självscreening av hjärtljud och EKG. Teknologin är framtagen tillsammans med forskare på flera svenska universitet och framstående kardiologer.

– Det är en stor ära att vara finalist i eHealth Award 2017, och inte minst i konkurrens bland så många fantastiska e-hälsobolag vi nu har i Sverige. Vår vision att digitalisera hjärtat, hitta sjukdomar i tid och möjliggöra en helt ny individcentrerad och effektiviserad vårdmodell har nu blivit verklighet. Följ ditt hjärta och koppla upp din vårdgivare på distans med Coala!, säger Philip Siberg, CEO i Coala Life.

CollaboDoc:
CollaboDoc har utvecklat en modern och unik programvara, ett processverktyg som stödjer ett effektivt arbetssätt med tät samverkan och minimal administration, som gör patienten delaktig i sin egen vård. Verktyget fungerar tillsammans med alla journalsystem och ger läkare möjligheten att fokusera helt på mötet med patienten eftersom dokumentationen går sekundsnabbt.

– Det känns fantastiskt kul att vi är finalister till E-health Award. Vi får nästan dagligen återkoppling från våra kunder att CollaboDoc inneburit ett lyft för hela verksamheten. Att kunna säga ”Ja- välkommen hit!” istället för  ”Nej- vi har inga tider!” upplevs som otroligt positivt av vårdpersonalen. Flera vårdgivare har också kunnat erbjuda vårdkrävande patienter längre besökstider samtidigt som behovet av hyrläkare minskat, vilket självklart ger kraftiga kostnadsbesparingar, säger Staffan Bjessmo, VD och grundare av CollaboDoc.

Mevia: 
Felmedicinering och missade doser är ett vanligt problem vid läkemedels-behandlingar. Mevias innovativa teknologi hjälper individer att ta rätt dosering medicin i rätt tid, och kommunicerar i realtid med läkare, patient eller närstående. Lösningen bygger på funktionella tryck, anpassas till olika typer av läkemedels-förpackningar, och skickar information i realtid via GSM-nätet när läkemedel tas. Detta ökar följsamheten och därmed behandlingskvalitet och patientsäkerhet.

– Det känns fantastiskt roligt att vara finalist, framförallt då det är så många spännande bolag som är med i tävlingen! Oavsett hur det går är det positivt att ehälsa lyfts fram då det har en otroliga potential att hjälpa människor och jag blir givetvis stolt över att vi i vårt team får uppmärksamhet och publicitet för det arbete som vi gör, säger Jesper Hassel, VD i Mevia.

eHealth Award 2017 nu öppet för registrering

Igår lanserades eHealth Award, ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park. Utmärkelsen riktar sig till svenska småföretag inom digital hälsa och går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

Lanseringen ägde rum under ett fullsatt event hos Sahlgrenska Science Park, där bland annat Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet, talade.

– eHealth Award sätter hela eHälsofrågan och visionen på kartan. Det är viktigt för regeringen att vi verkligen får genomslag för våra ambitioner på det här området, och att så många aktörer som möjligt känner till visionen och kan bidra till att den uppfylls, säger Agneta Karlsson.

Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter.

Med slutanvändaren i fokus

Initiativet har en jury bestående av representanter från svensk vård och omsorg, politik och industri. Två av jurymedlemmarna, Anette Åquist Falkenroth, Medicinsk innovationsdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Emma Spak, ledamot i styrelsen för Läkarförbundet, lyfte under lanseringen fram att det intressanta med eHealth Award är att de sökandes produkter eller lösningar ska ha testats i praktiken samt ha utvecklats i samråd med slutanvändaren.

– Samarbetet kring eHealth Award är ett naturligt led i den utveckling vi har inom området, säger Anders Persson, affärsrådgivare med ansvar för digital hälsa, Sahlgrenska Science Park.

Fakta om eHealth Award

Vi letar efter innovativa produkter och lösningar inom digital hälsa som kan bidra till att Sverige kan uppnå Vision 2025.

För mer information, v g kontakta Anders Persson, affärsrådgivare med ansvar för digital hälsa, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-945 95 11 eller e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se

 

Text: Annika Åkervall, Sahlgrenska Science Park

eHealth Award 2017

eHealth Award 2017 är ett samarbete mellan Vitalis, Nordic Connected Health Star Track, Cerner och Sahlgrenska Science Park. Utmärkelsen lanseras den 10 januari 2017 och riktar sig till svenska småföretag inom digital hälsa. Vinnaren presenteras av folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström första dagen på Vitalis den 25 april 2017.

Målet med eHealth Award är att uppmärksamma alla de fantastiska eHälso-innovationer som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till effektivare och säkrare vårdprocesser och mer engagerade patienter. Med denna utmärkelse vill de fyra samarbetande organisationerna visa på möjligheterna som skapas genom digital hälsa och bidra till att innovationerna når den nationella och internationella marknaden.

Utmärkelsen går i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”, som innebär att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på eHälsa.

eHealth Award är öppen för svenska småföretag som har en innovativ lösning inom digital hälsa eller en produkt som redan har påvisat fördelar för patient, vårdgivare och/eller vårdorganisation. Juryn består av representanter från olika aktörer inom svensk vård och omsorg.

Ett informationsmöte hålls i Göteborg den 10 januari hos Sahlgrenska Science Park.

Program
09.30  Registering och kaffe

10.00  Välkommen
Anders Persson, Sahlgrenska Science Park

10.10  Vision 2025
Agneta Karlsson, Stadssekreterare hos Gabriel Wikström, Socialdepartementet

10.30  Varför är digital hälsa viktigt?
Anders Sonesson, Diasend/Glooko

10.50  Presentation av eHealth Award
Maria Sterner, Vitalis

11.05  Möt ett par jurymedlemmar
Anette Falkenroth, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Emma Spak, Sveriges Läkarförbund

11.30  Avslutande ord
Anders Persson, Sahlgrenska Science Park

När?: Tisdagen den 10 januari kl 10-11.30. Registrering från kl 09.30.

Var?: Mötet är i Biotech Center, Arvid Wallgrens Backe 20, Göteborg.

Hur?: Pressackreditering görs lättast till press@svenskamassan.se

Välkommen!

För frågor kontakta:
Anders Persson, affärsrådgivare inom Digital hälsa, Sahlgrenska Science Park.
E-post: anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se
Maria Sterner, affärsansvarig för Vitalis på Svenska Mässan, tfn 031-708 82 35.
E-post: maria.sterner@svenskamassan.se

Hälsa för mig and Christmas lunch

December 19th, more than 40 startups, industry partners and friends gathered at Foo Café in Malmö. We had the opportunity to listen to Helene Richardsson, Business Development Manager at the Swedish eHealth Agency (E-hälsomyndigheten) and Henrik Söderqvist, Consultant Manager at Capgemini giving and update on Hälsa för mig.

Hälsa för mig is a free, personal health account where everyone in Sweden aged 18 or over will be able to save, review and share information about their health. Today, a test and development environment is open where companies and organizations can develop applications and connect them to Hälsa för mig. The service is planned to be available to residents in Sweden during spring 2017. However, some technical and legal issues needs to be solved before that. For more information, please visit www.halsaformig.se or see contact details in the presentations:

Presentations:
Hälsa för mig – eHälsomyndigheten
Hälsa för mig – Capgemini

Thank you all who participated!

 

19dec

Major investment in project aimed at Nordic Connected Health Startups

Fantastic news for startups in the connected health space: Major funding for New Industry Accelerator project aimed at helping more than 100 Nordic start-up companies to grow and to create at least 700 new jobs within the field of connected health.

Innovation Skåne heads up the New Industry Accelerator venture together with Oslo Medtech in Norway, Cobis in Denmark and Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator and Invest in Skåne in Sweden. The partnership is an extension of the Nordic Connected Health Star Track project.

”We are witnessing the birth of a new industry that connects the strong know-how within IT, mobile technology and life science that the Nordics are famous for,” says Marianne Larsson, head of innovation at Innovation Skåne. ”We can now intensify our work and collaborate with our Nordic partners to contribute to strong new businesses that can improve life and health.”

The New Industry Accelerator receives funding by the EU programme Interreg.

Read more (Innovation Skåne’s website)

 

TummyLabs!

“När sjukvården inte räckte till bestämde sig app-entreprenören och IBS-patienten Anders Elfving för att ta saken i egna händer. Nu har tusentals laddat ner hans magapp – Tummy Lab.” Läs om Tummy Lab, medlemmar i Nordic Connected Health Star Track, och deras historia hos Mag- och Tarmförbundet.

Patienten som byggde sin egen magapp

Join us in Oulu, October 18-19!

Join us at OuluHealth ecosystem day with DemoDate October 19 in Oulu, where you meet and get to know connected health peers in Finland and the Nordics. More information and registration to OuluHealth ecosystem day at ouluhealth.fi

Are you interested in a Nordic Connected Health Star Track community meeting in conjunction with the ecosystem day? If yes, we will arrange the meeting on October 18! You will learn more about the OuluHealth ecosystem. For example, the OuluHealth Labs, offering a unique health test and development environment, including 5G test network for health tech testing.

Please register your interest in attending a Nordic Connected Health Star Track community meeting October 18 in Oulu below no later than September 26!

Workshop and community meeting August 25 – Thank you!

On August 25, Nordic Connected Health Star Track together with Region Skåne, Innovation Skåne and SICAHT organized a workshop on fall prevention. The workshop covered Region Skåne’s innovation procurement on fall prevention, focusing on the hospital environment, that will be launched this autumn, as well as upcoming projects on fall prevention in all kinds of situations. Interested in presentations? Please contact Björn Lagnevik, bjorn.lagnevik@innovationskane.com

The workshop was followed by Nordic Connected Health Star Track community meeting where over 40 participants – industry partners, startups and friends – had the opportunity to meet and mingle, and listen to great presentations from Doctors Without Borders, OneMed, Copenhagen Healthtech Cluster, Sciety, Inera and Nordic Medtest.

Thank you all presenters and participants for your contributions!

 

0f13163f-5cc7-4a2f-89ac-086e409a0483

Mobile health and wellbeing conference, call for papers

Mindfulness and technology – opportunities and challenges

Symposium Monday October 24, 2016
Deadline for papers 25th of August

Organized by the LETStudio, University of Gothenburg. Held in conjunction with the NordiCHI workshop on Mobile health and wellbeing

“The aim of this workshop is to create connections among researchers and practitioners who work with different aspects of mobile wellbeing. We encourage submissions focusing on any aspect of one of the following three questions:

  • – In what ways are mobile technologies affecting our mental wellbeing?
  • – How can we design mobile technology to support and improve mobile wellbeing and mitigate negative effects?
  • – What strategies and practices can be developed for using mobile technology in ways that do not harm and instead support improvement of our wellbeing?”

More information

Join us at Health 2.0

The annual Health 2.0 Conference is the leading venue of cutting-edge innovations that are transforming health and healthcare today. This year’s event will feature live product demos, engaging panel discussion with expert speakers, interesting breakout sessions, company launches and great networking opportunities. More information at health2con.com

Do you want to join? Nordic Innovation House, with counterparts and Nordic Connected Health Star Track offer special support to qualified startups from Sweden, Norway, Finland, Denmark and Iceland to participate in Health 2.0.

You can still register for “Package 1: Nordic Delegation” and “Package 2: Nordic Delegation + Additional Program”. See offers in pdf

When: September 25-28
Where: Santa Clara, CA, USA
Registration: Register your interest to participate below, no later than July 10. Please note that this sign up doesn´t mean that you have been approved. However, it does mean that we will connect you for further information. We consider all startups that register!

Check in for updates!

If you have questions, please contact:

Margareta Wallentén
Project coordinator, Nordic Connected Health Star Track
margareta.wallenten@innovationskane.com
+46 709 188 720

Marianne Larsson
Director, Nordic Connected Health Star Track
marianne.larsson@innovationskane.com
+46 708 158 715

Community meeting May 11 – thank you all who participated!

On May 11, Nordic Connected Health Star Track organized a community meeting at H2 Health Hub. Participants had the opportunity to meet and get to know connected health peers in Stockholm and the Nordics and listen to following presentations:

AppInMed – how to develop apps for the healthcare sector
Per Gustafsson, AppInMed

  • Current demands in the Skåne and Blekinge health and primary care

Thank you all presenters and participants for your contributions!

 

CM_May11

Great news from Medanets!

Medanets, one of the members in Nordic Connected Health Strar Track, provide health care professionals with new wireless tools that facilitate their tasks at hospitals, health centres and treatment facilities, and they have great news to share:

They won the Central Finland Health Care District’s tendering of mobile point-of-care solutions!
They will be supplying the Southern Savonia Health Care District with mobile point-of-care solutions this spring.
In Kainuu, Medanets mobile point-of-care solutions have been adopted at the Kainuu Central Hospital with usage being extended next to the region’s health care centres in Kajaani, Kuhmo, Sotkamo and Suomussalmi.
Turku University Hospital will begin piloting Medanets Mobile EPR in the spring of 2016. The solution will enable doctors to make dictations and browse journal, diagnoses and procedures, medications, physiological parameters, laboratory results and images.
Also – Medanets mobile point-of-care solutions will be available on Android devices in April, 2016. The first supported devices will be Ascom Myco point-of-care smartphones, selected Samsung Galaxy family smartphones and Honeywell Dolphin E75 devices.

Read more at medanets.com

Congratulations!

Community meetings

We are doing our utmost to launch a number of innovation challenges on specific health/health care issues, with an attractive offer for those who present plausible concepts to solve them. We will not be able to make it by Feb 18th. Therefore, no community activities Feb 18th. In parallel, we are planning upcoming community meetings with themes and activities promoting the connected health/your business development.

For information about upcoming community meetings se Calendar.

Läkemedelsverket uppmärksammar hälsoappar

Det är viktigt att känna till var gränsen går för både appar och andra lösningar inom connected health. Anders Persson från Sahlgrenska Science Park leder en grupp inom Nordic Star Track som ringar in gränslandet mellan medtech och konsumentelektronik för att ge medlemmarna, Nordens vassaste startups inom uppkopplad hälsa, regulatorisk rådgivning:
– Det är inte helt tydligt var gränserna går, och eftersom regelverket inte hänger med i utvecklingen är det mycket bra att det nu ses över globalt. Vi uppmuntrar entreprenörerna att överväga strategin att i ett förstaläge både se över sin avsedda användning och anpassa sin lösning utifrån det för att i ett förstaläge erbjuda en app som inte behöver klassas, och satsa på konsumentmarknaden först. Kraven på funktionalitet på appen och dess avsedda användning inom sjukvården innebär en mer komplex produkt, vilket man är bättre rustad för när man redan står på egna ben med en förstaprodukt på marknaden

Anders Persson

Anders Persson

– Vi arbetar aktivt både på EU-nivå och globalt med att få fram gemensamma riktlinjer för alla sådana program som används medicinskt – oavsett om det är paddor, mobiler eller pc. Det handlar om att avgöra den avsedda användningen för att förstå om den ska klassas medicintekniskt eller om den inte behöver vara reglerad, säger Mats Artursson på Läkemedelsverket till Computer Sweden